Arista art group exhibition - Porto san Elpidio

14 April - 15 May 2019